Veelgestelde vragen over XS2talent /XS4talent

Wat is XS2talent / XS4talent?

Via XS2talent kunnen werkgevers opleidingsbudgetten op een geblokkeerde rekening uitbetalen aan werknemers. Doordat het bedrag uitsluitend gebruikt kan worden voor een werkgerelateerde opleiding of training, kunnen werknemers belastingvrij van dit budget gebruikmaken. Omdat XS2talent het fiscale risico overneemt van werkgevers, kunnen werknemers het budget veilig meenemen over jaar- en organisatiegrenzen heen. Hierdoor blijft minder budget onbenut. Het zoeken en boeken van trainingen verloopt via een catalogus, waarin uw aanbod eenvoudig kan worden opgenomen.

Is deelname veilig?

De opleidingsbudgetten worden door de werkgever gestort op een speciale rekening, buiten de werkgever, de deelnemer en buiten de exploitatie van XS2talent. Het opleidingsbudget is daarmee veiliggesteld en staat ter beschikking voor de besteding aan opleidingen.

Waarom is er XS2talent / XS4talent?

XS2talent levert haar diensten vrijgesteld van BTW. Een werkgever hoeft daardoor geen BTW te betalen over het opleidingsbudget. XS4talent levert haar dienst met BTW. De werkgever betaalt dan BTW over het opleidingsbudget. XS2talent is ingeschreven bij het CRKBO.

Waarom is dit interessant voor opleiders?

Allereerst betekent het geen betalingsrisico. Het geld staat geparkeerd op een veilige rekening om te worden betaald aan een opleider als de deelnemer een opleiding heeft gekozen. XS2talent biedt u daarom een uitstekend platform om uw aanbod te presenteren. XS2talent werkt samen met enkele grote vakbonden en heeft de steun van werkgeversvereniging AWVN om deze vorm van opleidingsbudgetten in de cao’s te verankeren. Deze samenwerking heeft in enkele maanden tijd reeds geleid tot opname in cao’s en in sociale plannen van enkele werkgevers. Daarmee is het bereik van XS2talent in korte tijd al gestegen tot meer dan 30.000 werknemers en staan enkele grote werkgevers op de rol om XS2talent te implementeren. In totaal is er in deze periode al voor meer dan een € 500.000,= aan opleidingsbudgetten in beheer gegeven. XS2talent creëert daarmee een steeds groter bereik voor uw aanbod.

Budgetten die eenmaal zijn uitbetaald kunnen niet meer worden ingetrokken en alleen maar besteed worden aan opleidingen en trainingen. Die uitbetaling is zonder loonbelasting. Op deze manier verruimt het de bestedingsmogelijkheden van werknemers. XS2talent vergroot daarmee het potentieel voor uw aanbod.

Wat zijn de kosten van deelname voor een opleider?

XS2talent rekent voor deelname een vast percentage van elke aangekochte opleiding. Dit percentage bedraagt 15% en is inclusief de kosten van Springest, het beheer van het geld, ICT, factuurafhandeling en de dekking van het fiscale risico. Van deze 15% zal 7,5% worden vergoed aan de deelnemer op het Opleidingsbudget.

De opleider ontvangt van Springest een aanmelding en van XS2talent een betalingsbevestiging/factuur (zgn. zelf-facturatie).

Aan welke eisen moet een opleider voldoen?

Let op: Aan het publiceren van uw aanbod op de catalogus zijn de volgende voorwaarden gebonden:

De catalogusgegevens worden zowel voor XS2talent als voor XS4talent gebruikt. Dat betekent dat de informatievoorziening en de kwaliteit moet voldoen aan de criteria van het CRKBO. Dat betekent dat naast een goede beschrijving van uw aanbod en specificatie van de prijs, ook uw algemene voorwaarden, annuleringsvoorwaarden, klachtenregeling, evaluaties en informatie over de civiele waarde van een eventueel certificaat of diploma beschikbaar moeten zijn voor deelnemers.  

In de prijs mogen niet zijn inbegrepen de kosten van hulpmiddelen die geen essentieel en noodzakelijk onderdeel vormen van de opleiding of training, zoals bijvoorbeeld een tablet-pc die geen voor de opleiding specifieke software bevat (populair gezegd: “de kadootjes”). Kosten inzake een reis of het verblijf kunnen, met uitzondering van spijzen en dranken, in het aanbod worden opgenomen, mist gespecificeerd en mits een onlosmakelijk en noodzakelijk onderdeel van de opleiding of training en mits voor rekening van de opleider ingekocht.

Hoe worden annuleringen verwerkt?

Indien geen annuleringsvoorwaarden of klachtenregeling van de opleider wordt aangeleverd, zal XS2talent haar eigen inkoop en annuleringsvoorwaarden hanteren. Er is echter een punt ten aanzien van annulering dat altijd zal gelden: eventuele terugbetalingen dienen te allen tijde aan XS2talent te gebeuren en mogen nooit aan de deelnemer plaatsvinden. De Wet Verkoop op Afstand is van toepassing, zodat gedurende 14 dagen een deelnemer kosteloos kan annuleren (met uitzondering van situaties waarin deelname al binnen deze termijn is begonnen).

Vragen?

Voor vragen over XS2talent / XS4talent kunt u contact opnemen met  info@xs2talent.nl

Voor vragen over Springest, kunt u contact opnemen met  datasupport@springest.com

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op