Hoe plaats ik mijn aanbod op XS2stalent / XS4talent?

U kunt als opleider uw aanbod op speciale versies van Springest plaatsen. Voor u als opleider betekent dat, dat uw trainingen op meerdere 'domeinen', dus bij partners van Springest worden getoond en dat u nog meer Inschrijvingen kunt verwachten.

Wat is XS2talent / XS4talent?

Via XS2talent kunnen werkgevers opleidingsbudgetten op een geblokkeerde rekening uitbetalen aan werknemers. Doordat het bedrag uitsluitend gebruikt kan worden voor een werkgerelateerde opleiding of training, kunnen werknemers belastingvrij van dit budget gebruikmaken. Omdat XS2talent het fiscale risico overneemt van werkgevers, kunnen werknemers het budget veilig meenemen over jaar- en organisatiegrenzen heen. Hierdoor blijft minder budget onbenut. Het zoeken en boeken van trainingen verloopt via een catalogus, waarin uw aanbod eenvoudig kan worden opgenomen.

Inschrijvingen ontvangen

U kunt nu gratis in de catalogus worden opgenomen. Om inschrijvingen te ontvangen betaalt u per inschrijving een standaard-fee van 15%. Dit is inclusief de kosten van Springest en een vergoeding aan de deelnemers. Voor werknemers en werkgevers zijn daarom aan deelname per saldo geen kosten verbonden. Meer over het verloop van Inschrijvingen leest u hier.

Wat moet u hiervoor doen?

  • Vul de directe link naar uw Algemene Voorwaarden in

  • Aan het plaatsen van uw aanbod op XS4talent zijn er extra voorwaarden verbonden. U dient akkoord te gaan met deze extra voorwaarden, de instellingen en de Algemene Voorwaarden van Springest.

Vragen?

Voor vragen over XS2talent / XS4talent kunt u contact opnemen met  info@xs2talent.nl

Voor vragen over Springest, kunt u contact opnemen met  datasupport@springest.com

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op