%3C%21-- custom style from helpscout --%3E %3C%21-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --%3E

Data importeren van EDU-DEX naar Springest

 • Zie voor een mapping en nadere uitleg van de EDU-DEX velden dit document.
 • Behoud van (handmatig) gecreëerde trainingsdata (reviews, statistieken, inschrijvingen, etc.) gebeurt via een koppeltabel tussen de trainingen in EDU-DEX en Springest.
 • Een voorwaarde voor gebruik van data import vanuit EDU-DEX is een getekende Self Service Overeenkomst en leads of inschrijvingen geactiveerd.

Opleiders kunnen hun gegevens aan Springest leveren via EDU-DEX. Om ervoor te zorgen dat de koppeling goed verloopt moet er met een aantal zaken rekening gehouden worden:

Voorbereiding voor data import vanuit EDU-DEX

Controleer hieronder welke acties ondernomen moeten worden ter voorbereiding voor een mogelijke koppeling tussen EDU-DEX en Springest.

 1. Lees de handleiding welke velden Springest gebruikt om de data van Edu-dex naar Springest te importeren.
 2. Voeg alle opleidingen die je hebt toe aan EDU-DEX. Alle opleidingen moeten aanwezig zijn in EDU-DEX.
 3. Voeg alle mogelijke informatie per opleiding toe aan EDU-DEX.
 4. Kies een van de volgende datapunten waarmee Springest jouw huidige aanbod op Springest kan updaten:
  • ID: Zorg ervoor dat de ID (programId) in EDU-DEX hetzelfde is als de ID die je eerder hebt aangeleverd (via XML) op Springest.
  • NAAM: Zorg er voor dat in EDU-DEX dezelfde namen gebruikt worden als op Springest.
  • URL: Zorg ervoor dat in EDU-DEX dezelfde URL's naar jouw website gebruikt worden als op Springest. 
 5. Ontwikkel de Edu-dex feed zodat alle verplichte velden aanwezig zijn. 
 6. Valideer de XML feed op fouten via de Edu-dex validator.
 7. Teken de Springest Self Service Overeenkomst.
 8. Informeer datasupport zodra je klaar bent voor een koppeling en geef aan of er bepaalde verplichte velden niet aanwezig zijn in de XML feed. (In sommige gevallen kunnen we besluiten een veld niet te mappen en kun je handmatig deze velden bijwerken).
 9. Heb je al (handmatig) ingevoerde producten op Springest staan?, dan dien je een koppelingstabel aan te maken en te delen. Dit is nodig zodat de conversies, ervaringen en google ranking die op de bestaande producten zitten blijven bestaan. 

Wat is het resultaat na de koppeling met EDU-DEX?

De feed in EDU-DEX wordt leidend voor je data op Springest. Alle producten die in EDU-DEX staan worden bijgewerkt in Springest.

 • De producten die al bestaan in Springest (bekend ID) worden geüpdatet. Dit is dus de enige keer dat we een koppelingstabel nodig hebben. 
  • De status van de de producten in Springest blijft ongewijzigd. 
  • Gerelateerde data als statistieken, conversies, en ervaringen blijven behouden
  • Data op de producten (dus ook startdata en prijzen) worden overschreven/vervangen door data uit EDU-DEX
 • Producten die nog niet bestaan in Springest worden nieuw aangemaakt. 
 • Producten in Springest, maar niet in EDU-DEX, worden verwijderd. Ze bestaan nog wel in onze database, maar zijn niet meer zichtbaar in de admin. Mocht je deze producten willen hergebruiken in de toekomst, laat dit dan weten. Het is mogelijk om deze producten op basis van titel / id samen te voegen.

Springest ondersteuning voor EDU-DEX

Update juni 2019: Op dit moment gebruikt Springest voor enkele tientallen opleiders de EDU-DEX gegevens. Soms is de bron EDU-DEX, soms de opleider zelf in EDU-DEX formaat. Veel opleiders leveren productdata direct aan via de Springest XML feed.

In 2014 heeft een aantal grote opleiders samen EDU-DEX gelanceerd: een datastandaard voor uitwisseling van opleidingsinformatie. Daarnaast is bij EDU-DEX data voor bedrijven en websites kosteloos af te nemen. Opleiders kunnen tegen betaling hun data aanleveren bij EDU-DEX.

Springest is van mening dat een datastandaard en de technische infrastructuur en ondersteuning daarvan van elkaar gescheiden zouden moeten zijn. Springest kan ook data im- en exporteren vanuit en naar EDU-DEX. Om misverstanden te voorkomen zetten we graag enkele feiten over Springest en EDU-DEX op een rijtje:

 • Springest is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de EDU-DEX standaard, maar juicht de creatie van een (open) standaard vanuit de branche van harte toe om data uitwisseling tussen opleiders, afnemers, intermediairs en derden te vergemakkelijken.
 • Springest heeft een Datasupport Helpdesk voor afnemers en opleiders, voor hulp bij het im- en exporteren en kwaliteitscontrole.
 • Data handmatig via de gebruiksvriendelijke Springest Admin, ontvangen van data via de API's, en XML imports aanleveren aan Springest is altijd kosteloos.
 • Springest heeft zelf honderden partners die de Springest-data afnemen, waaronder mediapartners en zakelijke afnemers in Nederland, Duitsland, België en Engeland.
 • Springest heeft actuele data in haar API beschikbaar van meer dan 250.000 cursussen van meer dan 7.500 aanbieders in 6 landen.
 • Springest heeft ook veel andere leerproducten zoals e-books, evenementen, trainers, coaches, MOOCs / SPOCs, en Engelstalig aanbod.
 • De flexibele Springest API zorgt ervoor dat ook gedeelten van de data realtime uitgelezen en gefilterd kunnen worden, en bevat bovendien ook relevantie-rangschikking, reviews en aanbevelingen op basis van LearnMatch.
 • Springest ondersteunt de EDU-DEX datastandaard zoals de vele andere externe dienstverleners, softwaremakers en apps die in onze App Market te vinden zijn.
 • Wij ondersteunen alle grote LMS leveranciers zoals bijvoorbeeld the CourseWare Company (NetDimensions), Saba, Totara, Conclusion, SuccessFactors, Daywize, Atrivision en RBO. Met de meesten hebben we al koppelingen die dagelijks of wekelijks voor duizenden opleiders data aanleveren.