Springest ondersteuning voor EDU-DEX

Update juni 2016: Op dit moment gebruikt Springest voor 9 opleiders (van de ruim 4.000) de EDUDEX gegevens. Er zijn nog geen andere gegevens compleet genoeg voor gebruik. Andere opleiders leveren data direct aan via de Springest API.

In 2014 heeft een aantal grote opleiders samen EDU-DEX gelanceerd: een datastandaard voor uitwisseling van opleidingsinformatie. Daarnaast is bij EDU-DEX data voor bedrijven en websites kosteloos af te nemen. Opleiders kunnen tegen betaling hun data aanleveren bij EDU-DEX.

Springest is van mening dat een datastandaard en de technische infrastructuur en ondersteuning daarvan van elkaar gescheiden zouden moeten zijn. Springest kan ook data im- en exporteren vanuit en naar EDU-DEX. Om misverstanden te voorkomen zetten we graag enkele feiten over Springest en EDU-DEX op een rijtje:

  • Springest is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de EDU-DEX standaard, maar juicht de creatie van een (open) standaard vanuit de branche van harte toe om data uitwisseling tussen opleiders, afnemers, intermediairs en derden te vergemakkelijken.
  • Springest heeft een Datasupport Helpdesk voor afnemers en opleiders, voor hulp bij het im- en exporteren en kwaliteitscontrole. Bij EDU-DEX moet de afnemer dit zelf met de opleider regelen.
  • Data handmatig via de gebruiksvriendelijke Springest Admin, of via XML / API imports aanleveren aan Springest is altijd kosteloos.
  • Springest heeft zelf meer dan 200 partners die de Springest-data afnemen, waaronder mediapartners en zakelijke afnemers in Nederland, Duitsland en Engeland.
  • Springest heeft actuele data in haar API beschikbaar van meer dan 160.000 cursussen van meer dan 5.000 opleiders in 5 landen.
  • Springest heeft ook veel andere "leerproducten" zoals e-books, evenementen, trainers, coaches, MOOCs / SPOCs, en Engelstalig aanbod dat niet in EDUDEX te vinden zal zijn.
  • De flexibele Springest API zorgt ervoor dat ook gedeelten van de data realtime uitgelezen en gefilterd kunnen worden, en bevat bovendien ook relevantie-rangschikking, reviews en aanbevelingen op basis van LearnMatch.
  • Springest ondersteunt de EDU-DEX datastandaard zoals de vele andere externe dienstverleners, softwaremakers en apps die in onze App Market te vinden zijn.
  • Daaronder vallen ook alle grote LMS leveranciers zoals bijv. the CourseWare Company (NetDimensions), Bloomville (Saba, ook internationaal), Conclusion, SuccessFactors, Daywize, Atrivision en RBO. Met de meesten hebben we al koppelingen die dagelijks of wekelijks voor honderden opleiders data aanleveren.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op