Import sessies van uw product import

Let op: 

 • Als opleider bent u verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens en dus ook de juistheid van uw trainingsaanbod. Wij verwachten dat u regelmatig het aanbod op Springest controleert en actie onderneemt zodra er iets 'mis' is. 

Dit artikel vertelt u meer over import sessies. Het is mogelijk voor opleiders om van onze training import service gebruik te maken. Hierbij worden trainingen automatisch toegevoegd/geüpdatet in ons systeem bij het aanleveren van de juiste data

Voor wie zijn import sessies interessant?

Voor opleiders die hun data hebben gedeeld bij Springest via  XML-file of XML-feed. Voor deze opleiders hebben we een import instelling aangemaakt per account. Per account kan bepaald worden of de import handmatig, dagelijks, wekelijks wordt gedraaid. Aan het eind van iedere import sessie worden de resultaten getoond in de admin. Om de resultaten te kunnen bekijken moet Springest een gebruikers account gekoppeld worden aan de importer.

Import sessies

Op deze pagina kunt u de resultaten per import sessie bekijken. Daarnaast kunt u de log (zie hieronder) bekijken per sessie door te klikken op 'toon log'.  Hieronder staat omschreven wat de verschillende kolommen in het overzicht betekenen

 • Datum: De datum en tijd waarom de import sessie plaats heeft gevonden.
 • Trainingen in import: Het totale aantal trainingen dat in de XML is meegegeven. We verwachten dat dit nummer overeenkomt met het totale aantal trainingen dat na de import gepubliceerd is.
 • Aangemaakt: Het totale aantal trainingen dat is aangemaakt tijdens de import. Deze opleidingen zijn nieuw toegevoegd aan het aanbod.
 • Geüpdatet: Het totaal aantal trainingen dat geüpdatet is tijdens de import
 • Verwijderd na import: Het totaal aantal trainingen dat is verwijderd na een import. Deze opleidingen zijn niet aanwezig in het aangeleverde bestand.
 • Succesvol: Het totaal aantal trainingen dat succesvol is geïmporteerd.
 • Gefaald: Het totaal aantal trainingen dat is gefaald tijdens import. Hieronder staat uitgelegd waarom iets gefaald kan zijn en hoe dit op te lossen.

Log

De log toont per training de resultaten. De log kunt u bekijken waarom een bepaalde training niet geïmporteerd (gefaald) is. Om te bepalen om welke training het gaat geven we altijd de 'external ID' mee. Dit is de unieke ID die in het bestand is meegegeven. Door de training op te zoeken in het bestand kunt u de oorzaak van het probleem opzoeken en herstellen. Hieronder een voorbeeld weergave:

Lijst aan veel voorkomende fouten

Hieronder is een lijst gegeven met de meest voorkomen fouten tijdens een import sessie. Daarnaast geven wij de reden van de foutmelding en een oplossing in de laatset kolom. Mocht het zo zijn dat er een foutmelding ontbreekt meldt dit dan via  datasupport@springest.com

ID Failure (error message) Reasons & Solutions
1 Importer::TrainingAlreadyImported: Importer::TrainingAlreadyImported • The training has already been imported. This means their are duplicate courses in the XML. Please check if there are courses with similar ID or names in your XML. The importer expects only unique courses (unique ID's)
2 NoMethodError: undefined method `force_encoding' for nil:NilClass This means that one of the fields containing text (Description, Runtime, PriceInfo) is empty. Please check the course in your XML and see what field is missing text. 
3 ActiveRecord::RecordNotSaved: Failed to replace starting_dateplaces because one or more of the new records could not be saved. The information added in the XML is not correct or invalid. Please make sure 
 • The format is valid according to the .XSD-document
 • A correct date is given (always). (yyyy-mm-dd)
 • A location is given (always)

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op