Trainers toevoegen en ervaringen ontvangen

U kunt bezoekers van de website laten zien wie uw trainingen geven. Daartoe kunt u een trainersprofiel aanmaken en publiceren. Dat profiel kunt u vervolgens koppelen aan een of meerdere trainings. Zo krijgen uw trainers de erkenning die ze verdienen en scoren uw trainingen beter op Springest.

In dit artikel:

Een bestaande gebruiker instellen als trainer

Een nieuwe gebruiker uitnodigen als trainer

Trainersprofiel aanmaken en publiceren

Een trainer koppelen aan een training

Een trainer instellen als contactpersoon

Trainers automatisch toevoegen en koppelen via XML

Meer informatie over rollen en rechten van gebruikers

Een bestaande gebruiker instellen als trainer

Elke bestaande Springest gebruiker in uw account heeft de rechten van een trainer. U hoeft deze dan alleen te koppelen aan een training. Lees hier meer over rollen en de rechten die daarbij horen.

Een nieuwe gebruiker uitnodigen als trainer

Om een nieuwe gebruiker als trainer te kenmerken, moet u deze eerst uitnodigen in de Springest Admin. 

De mogelijkheid om gebruikers als trainer in te stellen vindt  onder ' Gebruikers & Trainers', als u op het tabblad 'Account' gaat staan. U klikt vervolgens rechts boven op 'Nieuwe gebruiker uitnodigen'.

In het volgende scherm vult u het e-mailadres van de persoon die u als trainer wilt toevoegen in. Vervolgens selecteert u de rol 'Trainer'. Daarna kiest u uit het kleine menu eronder uw eigen instituut. Klik daarna op 'uitnodigen'.

Er wordt nu een e-mail verstuurd naar het door u aangegeven e-mailadres. De trainer kan een account aanmaken via de mail.

Let op: Niet iedereen heeft de rechten om trainers uit te nodigen, alleen de 'Aanbieder eigenaar' kan dit. Lees hier meer over rollen en de rechten die daarbij horen.

Trainersprofiel aanmaken en publiceren

Standaard is een trainer niet publiekelijk zichtbaar. Daarom moet deze eerst  aangemaakt en gepubliceerd worden in de admin. Wanneer het profiel gepubliceerd wordt, is deze zichtbaar op de gekoppelde trainingen, de aanbiederpagina en uiteraard de pagina van de trainer zelf. Zorg ervoor dat het vinkje 'Publiekelijk zichtbaar' aanstaat wanneer het profiel gepubliceerd moet worden. Als het profiel gepubliceerd is kunt u deze bekijken via de link 'Bekijk uw profiel'.

Een trainer koppelen aan een training

Voordat een trainer zichtbaar wordt bij een training, moet deze gekoppeld worden aan een training.
Dit kunt u doen door de training te bewerken en onderaan het formulier bij 'Trainers' de trainers toe te voegen.

Een trainer instellen als contactpersoon

Het is ook mogelijk om de  contactpersoon van een specifieke training te veranderen. Deze persoon ontvangt de leads en inschrijvingen. Indien u geen contactpersoon instelt, worden de standaardinstellingen gebruikt. 

Trainers automatisch toevoegen en koppelen via XML

U kunt gebruik maken van uw XML-feed voor Springest, om ook automatisch (nieuwe) trainers te koppelen aan uw aanbod op Springest. Hoe u dat doet, kunt u in dit artikel lezen:  Trainers automatisch toevoegen en koppelen aan training via XML.