Extra informatie over Prijs en Kosten in XML

Dit artikel is interessant als u meer wilt leren over de onderstaande onderwerpen en hoe deze te verwerken in XML:

 • Cursusprijs, belasting en berekening
 • Kostenposten, belasting en berekening
 • Berekening van totale kostprijs
 • Alternatieve (BTW-vrijgestelde) prijs

Cursusprijs

<Price>

Dit veld kunt u het totale verplichte kosten opgeven voor de opleiding. 

Het is ook mogelijk om de totale verplichte kosten te specificeren per kostenpost. Vul dan enkel het lesgeld in en vul de extra kosten in onder <AdditionalCosts>. Hieronder meer over het gebruik van verschillende kostenposten. 

<VatAmount>

Hier kunt u aangeven wat het BTW bedrag is voor de cursus. 

Berekening Cursusprijs

Hieronder ziet u een overzicht met de verschillende opties en de bijbehorende prijsweergave op Springest:


Price VatIncluded VatAmount Complete Price on Springest
Option1 100 no 21 yes 121
Option2 100 exempt - yes 100

Het is daarnaast nog mogelijk om verschillende kosten als losse onderdelen aan de prijs te koppelen. 

Kostenposten, belasting en berekening

In de XML kunnen de volgende velden gebruikt worden:  <Type>, <Price>, <VatIncluded>, <VatAmount>, <Mandatory>.

<Type>

Er zijn een aantal standaard kostenposten die wij bepaald hebben:

 • tuition fee, lesgeld
 • examination, examen
 • excursions ,excursies
 • lunch, lunch
 • dinner, diner
 • registration fee, inschrijfgeld
 • study materia,l studiematerialen
 • visa/permit, visa
 • coaching, coaching
 • accommodation, overnachting
 • arrangement, arrangement
 • second accommodation, partnerovernachting

Note: Als u denkt dat een kostenpost ontbreekt neem dan contact op met  datasupport@springest.com

<Mandatory>

Of het kostenveld verplicht is of niet. Enkel verplichte kosten worden doorberekend in de prijs die we op Springest tonen. 

Berekening per Kostenpost

De berekening van een kostenpost gaat op eenzelfde manier als voor de Cursusprijs. 

 Type Price VatIncluded VatAmount Mandatory Additional costs
Lunch 20 no 5 yes + 25
Accomodation 40 exempt - yes + 40
TOTAAL + 75

Berekening van totale kostprijs

Zodra er verplichte kostenposten zijn opgegeven, worden deze bij de Cursusprijs opgeteld

  Price VatIncluded VatAmount Complete Additional costs Price on Springest
Option2 100 no 21 yes 75 196
Option3 100 exempt - yes 75 175

Alternatieve (BTW-vrijgestelde) prijs

In de XML kunnen de volgende velden gebruikt worden, mocht er een alternatieve prijs gehanteerd moeten worden: <VATExemptAmount>, <VATExemptAmountVAT>.

Dit geeft de mogelijkheid om een alternatieve prijs op te geven per product, en per kostenpost.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op