Alles over open incompany aanvragen door bedrijven en organisaties

Een bezoeker kan via Springest.nl/in-company een open aanvraag voor een incompany traject indienen. De aanvrager geeft uitgebreide informatie over de wensen voor een maatwerkopleiding, de achtergrond van de mensen die de opleiding gaan volgen en informatie over zijn functie, het bedrijf en de sector. 

Zodra deze vraag bij ons binnen is gekomen nemen wij contact op met de aanvrager om eventuele onduidelijkheden weg te nemen en te verifiëren dat de aanvrager bereikbaar is. Daarna wordt deze via de tab Open aanvragen Incompany aanvragen aan u voorgelegd en ontvangt u hier een e-mail van. 

Wanneer ontvangt u als aanbieder een incompany aanvraag?

Als aanbieder ontvangt u alleen bericht over incompany aanvragen die vallen binnen een categorie waarin u leerproducten aanbiedt. Het kan voorkomen dat een incompany aanvraag betrekking heeft op meerdere categorieën waarbinnen u producten aanbiedt. Ook in dit geval ontvangt u de aanvraag slechts één keer per mail. 

NB. Wil u geen aanvragen meer ontvangen? Kijk hier hoe u dat instelt. 

Hoe werkt dit voor u als aanbieder?

 1. Enkele uren voordat de lead via de admin te koop is, krijgt u een aankondiging via e-mail met hierin de inhoud van de lead. 
 2. U kunt dan beoordelen of u de potentiële opdrachtgever wellicht kunt helpen met het traject. Daarin staat ook het tijdstip vermeld wanneer alle aanbieders de contactgegevens kunnen kopen. 
 3. U kunt op dat tijdstip in de Admin klikken op de knop "Koop deze incompany aanvraag" en de koop daarna te bevestigen door op "Bevestig uw aankoop" te klikken.
 4. U wordt vervolgens doorverwezen naar de pagina met al uw aanvragen. Hier ziet u de contactgegevens van de aanvraag die u zojuist heeft gekocht. 
 5. U kunt contact opnemen met de aanvrager voor een oriënterend gesprek. Er wordt dus niet altijd verwacht dat u direct een offerte uitbrengt. De aanvrager weet immers dat maximaal drie aanbieders contact zoeken.

Hoe wordt er omgegaan met inkomende incompany aanvragen?

Binnenkomende open incompany aanvragen kunnen op drie verschillende manieren behandeld worden. Belangrijk om te weten is dat Springest niet aanstuurt op een van de onderstaande manieren maar dat dit helemaal aan de aanvrager is.

 1. Wanneer een open incompany aanvraag binnenkomt via één van uw specifieke trainingspagina's dan vraagt Springest de bezoeker altijd of deze specifiek geïnteresseerd is in uw training, of dat deze een aanvraag wilt uitsturen naar alle relevante opleiders. Als de aanvrager specifiek geïnteresseerd is in uw training en geen behoefte heeft aan offertes van andere opleiders, dan stuurt Springest de bezoeker door naar u. Dit doet Springest op basis van 'no cure, no pay'. U betaalt dus niet voor de lead, maar draagt een fee af áls u de opdracht binnenhaalt. 
 2. Wanneer de aanvrager interesse heeft in uw training, maar ook behoefte heeft aan twee andere offertes, dan benadert Springest u met de getoonde interesse van de aanvrager. Dit gebeurt voordat de aanvraag online komt voor andere opleiders. U heeft daarmee de keuze om in ieder geval één van de drie partijen te zijn die kunnen reageren op de aanvraag. Ook dit doet Springest op basis van 'no cure, no pay'. De overige twee opleiders kunnen de lead aanschaffen voor de vaste leadprijs. 
 3. Het is ook mogelijk dat de aanvrager geen specifieke behoefte heeft aan de training van de trainingspagina waarvan de aanvraag is binnengekomen. In dit geval wordt de aanvraag behandeld als een "open incompany aanvraag". Een open incompany is een aanvraag die niet binnenkomt via een specifieke trainingspagina of waarvan de aanvrager aangeeft niet specifiek geïnteresseerd te zijn in een gevonden training. Een dergelijke aanvraag wordt uitgezonden naar alle opleiders die producten aanbieden in de categorie(ën) waarbinnen de aanvraag wordt gedaan. Dit is vrijwel altijd op basis van een vaste leadprijs. 

Leads die niet verkopen

Het is niet zichtbaar door hoeveel partijen een lead is aangeschaft. Vrijwel elke lead kan door drie verschillende opleiders aangeschaft worden, tenzij expliciet anders is vermeld. Ook de vraag door hoeveel partijen de lead al is aangeschaft wordt niet beantwoord door Springest, tenzij de lead is uitverkocht en u dus niet meer kunt reageren. Voor leads die niet verkocht worden geldt dat Springest op zoek gaat naar (één of) meerdere opleiders die de opdracht op basis van 'no cure, no pay' kunnen invullen. 

Het verschil tussen open incompany aanvragen en het ontvangen van leads op basis van 'no cure, no pay'

Een open incompany aanvraag wordt (vrijwel) altijd verkocht voor een vaste leadprijs. Dit wordt gedaan als punt 2 of 3 hierboven het geval is. De leadprijs wordt vastgesteld op basis van de inhoud van de aanvraag en het aantal deelnemers. Hier kunnen maximaal drie partijen op reageren en als u zo'n dergelijke lead aanschaft is de kans dus zeer groot dat u één van deze drie opleiders bent. 

Een lead is een incompany aanvraag die (vrijwel) altijd wordt verkocht op basis van 'no cure, no pay'. Dit wordt gedaan als punt 1 of 2 hierboven het geval is. De 'no cure, no pay' houdt in dat u alleen een fee afdraagt als u de opdracht daadwerkelijk binnensleept en dus niet hoeft te betalen als u de opdracht niet wint. De fee is - net als bij open inschrijving - het vaste percentage van 15%, exclusief BTW, reiskosten, materialen, examens en eventuele andere bijkomstigheden waar geen marge op zit. Deze mogelijkheid wilt Springest opleiders graag bieden als de vindbaarheid van de incompany producten goed is. 

Andere uitzonderingen wanneer er sprake is van 'no cure, no pay' is als de aanvraag niet driemaal verkocht is. Springest geeft bij aanvragers aan dat zij drie offertes kunnen verwachten en daarom doen we ons best om deze ook te leveren. De laatste uitzonderingen zijn als de aanvrager aangeeft oriënterend bezig te zijn, of als deze twijfelt tussen 'open inschrijving' en een incompany-training. In dat geval wordt er gezocht naar een passende opleider die beide aan kan bieden. Als dit het geval is wordt dit duidelijk aangegeven in de e-mail naar de opleider en dan vindt Springest het niet realistisch om hier een geldbedrag voor te vragen. 

Ervaringen van opleiders met onze incompany service

Lees hier ervaringen van opleiders die bij ons incompany leads hebben gekocht. Hier kunt u ook lezen wat de gemiddelde resultaten zijn van zo'n incompany aanvraag. 

Prijzen en voorwaarden

 • De prijs van de lead verschilt per aanvraag. Deze wordt vastgesteld op basis van de inhoud van de aanvraag en het aantal deelnemers.
 • De aanvrager heeft een vrijblijvende aanvraag ingediend en is dus niet verplicht om in te gaan op uw advies.
 • Elke aanvraag wordt door maximaal drie aanbieders via Springest gekocht.
 • Zodra u klikt op "bevestig uw aankoop" wordt de koop definitief; achteraf vindt er geen restitutie plaats.
 • De aanvrager kan buiten Springest ook informatie hebben opgevraagd. Hier hebben wij geen invloed op en dit is ook geen reden tot restitutie. Bij het nabellen van de aanvrager vragen wij dit na en doen wij ons uiterste best een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen van de opleidingswens en de verwachtingen van de aanvrager. Als er elders informatie is opgevraagd geven wij dit duidelijk aan. Dit leidt er vrijwel altijd toe dat er via Springest slechts twee partijen kunnen reageren. Dit wordt dan ook expliciet vermeld in de aanvraag.
 • De open incompany aanvragen geven geen garantie op de doorgang van het traject, maar vormen een aanknopingspunt voor contact met de aanvrager. De aanvrager heeft een vrijblijvende aanvraag ingediend en is dus niet verplicht om in te gaan op uw advies.
 • Ook in de gevallen dat een aanvraag wordt ingetrokken, het budget achteraf niet toereikend blijkt of de training geannuleerd wordt, vindt geen restitutie plaats.
 • Deze voorwaarden komen nogmaals naar voren op de pagina voor open incompany aanvragen en wanneer u de aankoop bevestigd.

Lees hier meer over het crediteren van incompany leads

Heeft dit uw vraag beantwoord? Bedankt voor uw feedback. Als u nog vragen heeft: stel ze gerust hieronder. Sorry, uw feedback kon niet worden verstuurd. Probeer het later nog eens.