%3C%21-- custom style from helpscout --%3E %3C%21-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --%3E

Uniforme Annuleringsvoorwaarden BAM platform

Deze voorwaarden gelden voor alle BAM inschrijvingen vanaf 1 februari 2022.

1. Indien er sprake is van een Inschrijving voor een Product met vastgelegde startdatum geldt na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. In geval van tegenstrijdigheden met de Voorwaarden voor Aanbieders die onderdeel zijn van de Self Service Overeenkomst, of met enige andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Inschrijving, hebben deze voorwaarden voorrang.

2. Gebruiker kan een Inschrijving te allen tijde annuleren en opzeggen. Tot aan 4 weken voor aanvang kan Gebruiker de Inschrijving kosteloos annuleren. In geval van annulering korter dan 4 weken voor aanvang geldt:

  • Bij annuleren tussen 2 en 4 weken voor aanvang: Gebruiker betaalt 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal. Bij opleidingen van 1 studiejaar of langer geldt dat Gebruiker 50% van overeengekomen prijs van het eerste studiejaar betaalt.
  • Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang: Gebruiker betaalt 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal. Bij opleidingen van 1 studiejaar of langer geldt dat Gebruiker 100% van overeengekomen prijs van het eerste studiejaar betaalt.

3. Indien er sprake is van een Inschrijving inzake uitsluitend een (deel)examen of een EVC-traject geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:

  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang is Gebruiker de administratiekosten verschuldigd met een maximum van € 50,-. Bij zogeheten computer based examens bedraagt deze termijn 2 weken voor aanvang.
  • Bij latere annulering is Gebruiker de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.