Uw contactgegevens opnemen in beschrijvingen van leerproducten, antwoorden, etc.

Het is niet toegestaan om uw contactgegevens zoals een telefoonnummer, e-mailadres of website URL op te nemen op Springest. Dit is opgenomen in de Algemene Voorwaarden van Springest, deel van de Self Service Overeenkomst en geldt voor alle velden op Springest, inclusief de beschrijving van uw organisatie en de beschrijvingen van leerproducten. Wij controleren hierop en kunnen bij overtreding op elk moment de contactgegevens verwijderen of uw gehele account offline halen.

De reden hiervoor is dat we onze bezoekers een uniforme ervaring willen bieden: elk leerproduct en elke aanbieder is op dezelfde manier te benaderen. Dit biedt duidelijkheid voor bezoekers en aanbieders. Daarnaast krijgt u daardoor via de  admin en de Statistieken Pagina een goed beeld van wat Springest voor u oplevert. Uiteraard verdienen wij ook ons geld aan de aanvragen en inschrijvingen die we via ons platform voor u genereren. 

Als u ideeën heeft ter verbetering van de conversiemogelijkheden (de manieren waarop bezoekers met u in contact kunnen komen) op Springest, dan horen wij dit altijd graag. Zo hebben we recent de mogelijkheid toegevoegd om in uw reactie op een bezoekersvraag een van uw eigen leerproducten te suggereren.

Natuurlijk kunnen en willen we niet voorkomen dat mensen zelf naar u op zoek gaan. Dit komt regelmatig voor, omdat niet iedereen op Springest zijn of haar gegevens wil achterlaten. We streven er echter naar om een gelijk speelveld voor alle aanbieders en trainers te hanteren.

De Algemene Voorwaarden waaraan aanbieders moeten voldoen

Artikel 5.3 van de Algemene Voorwaarden, die onderdeel uitmaken van de Self Service Overeenkomst, is hieromtrent van toepassing op aanbieders:

5.3. De Aanbieder dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Aanbiederpagina en zal zich opstellen en gedragen als een zorgvuldige en verantwoordelijke Aanbieder. Als ongeoorloofd gebruik zal in elk geval aangemerkt worden - maar niet beperkt tot - het doorverwijzen naar de website van de Aanbieder, dan wel het verstrekken van enige andere contactgegevens, zowel in het Productaanbod als op de Aanbiederpagina.