Stap 7: Producten toewijzen aan de Springest XML (Springest Suite)

Wat willen we bereiken?

Een geautomatiseerde connectie opzetten tussen Springest Suite en Springest zodat u maar op een plek trainingen aan hoeft te maken. In dit artikel gaan we dieper in hoe we dit kunnen bereiken.

U kunt binnen Springest Suite aangeven welke cursussen wel en niet mee mogen naar Springest.

Stap 1. De rood omcirkelde velden in de Cursus template en Cursussen data dienen gevuld te zijn. We gaan er in dit artikel vanuit dat u weet hoe u al deze informatie toevoegt. In dit artikel lees je meer over cursussen: Cursussen toevoegen en inschrijvingen creëeren in Suite
Stap 2. U dient aan te geven welke producten in de xml geplaatst moeten worden. Dit dient te gebeuren in het Feeds kopje voor zowel de Cursus template als voor de Cursussen tabje.

De Feeds instellingen voor de Cursus Template:
  • Rood omlijnde velden moeten altijd gevuld zijn. 
  • Zorg ervoor dat alle Cursus templates altijd 'Published on Springest' hebben aangevinkt en dat de beiden Producttype velden en het CourseType veld een waarde hebben.

De Feeds instellingen voor de Cursussen:
  • Per cursus geeft u aan te geven welke startmomenten mee mogen naar de xml. 
  • Dit kan door bij de cursussen 'Published on Springest' aan te vinken. Als zowel de template als de cursus dit beiden hebben zal de training zichtbaar worden in de xml.
  • Dit doet u voor alle cursussen die naar de xml mogen.

Controle:

U kunt altijd controleren of een cursus ook daadwerkelijk in de XML staat door op de link onder Springest te klikken. Hierna opent de XML in de browser. 

  • Tip: met ctr-f kunt u zoeken op bijv de naam van de training en controleren of de cursus en alle startmomenten aanwezig zijn.

Hieronder een voorbeeld van een training in de XML nadat bovenstaande stappen zijn gevolgd. (Een XML is een gestructureerde vorm van data aanleveren).

Neem contact op met Springest:
Als de XML alle cursussen bevat kunt u de url kopieren en sturen naar datasupport@springest.com zodat we de connectie kunnen opzetten.

  • Geef in dit contact ook aan wie de statusemails dient te ontvangen, die wij geautomatiseerd uitsturen per import.

Tips:

  • Let op dat prijzen vanuit Eduframe altijd met 21% btw worden meegegeven. (indien alle prijzen btw vrij zijn dient dit aangegeven te worden bij datasupport).
  • Prijzen in de XML worden altijd uit de Cursus Template prijs gehaald. Geef altijd een prijs mee. (prijzen in de cursussen tab worden genegeerd).
  • Zet standaard alle Cursus templates op : 'gepubliceerd op Springest = true'. U kunt dan per cursus (in de cursussen feeds tab) kiezen of dat betreffende startmoment mee moet naar de XML.