Korting geven op Springest.nl

Om bezoekers van Springest te stimuleren om zich aan te melden voor een training kunt u op Springest.nl korting geven op uw producten. U kunt dit per startdatum instellen, gedurende een specifieke periode. 

Let op: de Springest fee wordt berekend op de exclusief BTW prijs van uw product vóór de korting.

Er zijn drie types kortingen te geven:

  • Early bird korting
  • Last Minute korting
  • Algemene korting

Hoe stelt u kortingen in?

Om korting op uw producten te geven moet u twee dingen doen:

  1. De korting instellen op de pagina "Kortings-types"
  2. De korting activeren op een specifiek product. 

1. "Kortings-types" instellen

Ga naar "Aanbieder" en vervolgens naar "Kortings-types".

Hier kunt u instellen welke voorwaarden u stelt per type korting. Daarbij stelt u de volgende 2 regels in:

  • Kortingspercentage
  • De datums waarop de korting geldt

Bij Early Bird kortingen geeft u een korting die loopt tot een bepaalde datum vóór een startdatum (bijvoorbeeld tot 100 dagen vóór een startdatum). 

Bij Last Minute kortingen geeft u een korting vanaf een bepaalde datum vóór een startdatum (bijvoorbeeld vanaf 10 dagen vóór de startdatum). 

Voor Algemene kortingen geldt dat u een specifieke start- en einddatum van de korting kunt opgeven. Dit kortingstype is dus ook geschikt voor producten zonder startdatum zoals e-learning en thuisstudie. 

Let op: de kortings-types zijn nu enkel ingesteld, maar nog niet actief op uw producten. Stap 2 legt uit hoe u dat laatste doet.

2. Korting activeren op specifiek product

Ga naar uw kortingen pagina. Dat kan via de link in de kortings-types pagina of via de navigatie naar "Producten" en dan "Kortingen"

Om de kortingen te activeren kiest u het product waarop u de korting wil laten gelden en selecteert vervolgens het kortings-type.Aan de voorkant

Op Springest.nl is de korting nu zichtbaar. 🎉

NB. Op de zakelijke Go sites wordt standaard een korting gegeven. De korting, zoals in dit artikel uitgelegd, is niet van toepassing op de Go sites.

Kortingen verwijderen

Kortingen verwijderen gaat weer via de kortingen pagina. Zoek het product waarvan u de korting wilt verwijderen en klik op het rode icoontje achter "Toegepaste Kortingen".