%3C%21-- custom style from helpscout --%3E %3C%21-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --%3E

Automatisch updaten van je aanbod met XML

Springest biedt jou de mogelijkheid om gemakkelijk meerdere producten tegelijk online te zetten. Lever ons een XML bestand of XML feed met al je aanbod, zodat wij het op Springest kunnen plaatsen. Pas je de content/waardes van de XML feed regelmatig aan dan worden deze wijzigingen op de afgesproken interval verwerkt. Meestal is deze interval een dagelijks of wekelijks import. Indien er wijzigingen zijn aan de xml structuur of er worden nieuwe tags toegevoegd dan dient dit met datasupport gecommuniceerd te worden zodat wij de wijzigingen kunnen doorvoeren.

In dit artikel:

Is XML geschikt voor jouw bedrijf?

XML aanleveren

Koppelingstabel

SFTP gebruiken

Is XML geschikt voor jouw bedrijf?

Aanbieders die meerdere producten tegelijk willen uploaden naar Springest en automatisch willen updaten. Springest geeft meestal dit advies aan aanbieders met meer dan 30 producten. Springest geeft gratis support voor het creeren van een XML feed.

NB:  Dit artikel omvat een technische oplossing voor het invoeren van leerproducten. Heb je geen ervaring met XML en/ of XSD, neem dan contact op met jouw IT-afdeling of met een externe partij. Je kunt hen direct met ons laten schakelen voor een zo kort mogelijke implementatie tijd. (Heb je een Edu-dex feed? dan staat er meer informatie hier).

XML aanleveren

Hieronder bij punt 1 staat een link waarmee je een import-xml example kunt downloaden. Dit bestand bestaat uit alle datatypen die wij aanhouden met uitleg. Per veld is toegelicht wat wij van jou verwachten. Zorg dat je alles zo compleet en correct mogelijk invult. Dit waarborgt de kwaliteit van jouw aanbod op Springest, waarmee je de kans op meer pageviews en een hogere conversie vergroot. 

 1. Download: product_example.xml
 2. Check welke waarden zijn toegestaan per veld aan de hand van XML Schema: product.xsd
 3. Lees: Extra toelichting op velden in product.xsd voor meer informatie over de gebruikte velden en hun betekenis.
 4. Ontwikkel een eigen XML-feed met al jouw producten
 5. Verander de naam van de XML in provider-name_products.xml. Voorbeeld: Springest_products.xml
 6. Valideren: We verwachten dat je de XML die je aanmaakt eerst valideert en deelt met datasupport. Op de volgende website kun je gemakkelijk jouw XML valideren tegen de XSD:  http://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html
 7. Informeer datasupport zodra je klaar bent voor een koppeling en geef aan of er bepaalde verplichte velden niet aanwezig zijn in de XML feed. (In sommige gevallen kunnen we besluiten een veld niet te mappen en kun je handmatig deze velden bijwerken).
 8. Mail het bestand of de url van de feed naar datasupport@springest.com. NOTE: Maak melding van de character encoding die gebruikt is voor de XML. Voorbeeld: UTF-8
 9. Heb je al (handmatig) ingevoerde producten of importeert je via een oude XML feed producten op Springest? Dan dien je een Koppelingstabel te maken. Dit is nodig zodat de conversies, ervaringen en google ranking die op de bestaande producten zitten blijven bestaan. 
XSD Versions:


product_2_5.xsd
 
 • New:
Added: 
- Some new notes, some rewriting, typo's corrected. 
- Added LtiLauchUrl/LtiConsumerKey/LtiCustomerKey


product_2_4.xsd
product_2_3.xsd

 
 • New:
Added: 
- Some new notes, some rewriting. 
- Added online tag & crkbo_vatincluded tag
product_2_2.xsd product_example_2_2.xml

 • New:
Added:
- Deleted contactperson and PePoints.     
- Some new notes, some typo's corrected.
- AvailableSeats added
product_2_1.xsd product_example_2_1.xml

 • New:
Added:
- Some new possible values for "Go" 
- Some notes (for most recurring questions)
- TypeOther for AdditionalCosts was added again
product_2-0-1.xsd product_example_1-0-1.xml
 • New:
Two fields have been added, specifically for vitality products.
- Purpose
- CostPlacements
- TypeOther for AdditionalCosts was deleted
product_1-0-1.xsd product_example_1-0-1.xml
 • New:
TypeOther for AdditionalCosts, to include enter free text input for costs not specified in the XSD. See example.

Koppelingstabel

Wanneer je voor de eerste keer een XML feed gaat gebruiken of als je de 'XML ID' van je producten in de XML feed wijzigt, moet onze database begrijpen dat de trainingen in ons systeem, overeenkomen met de trainingen uit de XML feed. 

Binnen Springest geven we producten altijd een 'Springest ID' mee. Hiermee herkennen wij dit unieke leerproduct. Klanten die een XML feed gebruiken vragen wij ook een uniek 'XML ID' mee te geven per product. Dit is eveneens een uniek nummer.  
Wij vragen je het 'Springest ID' met de 'XML ID' in een bestand(koppelingstabel) te noteren zodat wij deze in de database kunnen linken. 

Hoe maak ik een koppelingstabel? 
 1. Ga naar jouw Producten overzicht in de admin.
 2. Download jouw aanbod naar CSV. 

 3. Kopieer de 'ID' kolom van de CSV naar een nieuw CSV bestand.
 4. Hernoem 'ID' naar "springest_product_id" en voeg een nieuwe kolom toe aan aan het nieuwe bestand: xml_id
 5. Gebruik de puntkomma ; als scheidingsteken. Links de springest_product_id en rechts de xml_id (zie onder).
 6. Vul xml_id kolom aan met de ID's uit de Springest XML-feed (of EDU-DEX feed)
 7. Sla bestand op met jouw opleiders naam en deel met datasupport.
springest_product_id
xml_id
1273 unique-id-1
1274


Wat is het resultaat na de koppeling met een XML-feed?

De XML-feed wordt leidend voor je aanbod op Springest. Alle producten die in XML-feed staan worden bijgewerkt in Springest.

 • De producten die al bestaan in Springest (bekend ID) worden geüpdatet. Dit is dus de enige keer dat we een koppelingstabel nodig hebben. 
  • De status van de de producten in Springest blijft ongewijzigd. 
  • Gerelateerde data als statistieken, conversies, en ervaringen blijven behouden
  • Data op de producten (dus ook startdata en prijzen) worden overschreven/vervangen door data uit de XML-feed (tenzij er expliciet met datasupport is afgesproken dat bepaalde velden niet gemapt worden en er handmatige wijzigingen in de admin mogelijk zijn).
 • Producten die nog niet bestaan in Springest worden nieuw aangemaakt. 
 • Producten in Springest, maar niet in de XML-feed, worden verwijderd. Ze bestaan nog wel in onze database, maar zijn niet meer zichtbaar in de admin. Wanneer het product(met hetzelde Externe ID) op een later moment weer toegevoegd wordt aan de XML feed zal de training weer zichtbaar worden.

XML bestanden aanleveren via SFTP

XML bestanden aanleveren via SFTP

SFTP is een beveiligd protocol waarmee het eenvoudig mogelijk is om bestanden direct naar Springest te uploaden. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk deze zelf te hosten, of per e-mail op te sturen. Er zijn verschillende applicaties geschikt om via SFTP bestanden te uploaden.

Deze functionaliteit dient eerst voor jouw account ingeschakeld te worden. Neem hiervoor contact op met onze support afdeling.

Instellingen om verbinding te maken met de Springest SFTP server:

 • Hostname: sftp://sftp.springest.com
 • Poort: 9022
 • Gebruikersnaam: het unieke id van jouw account
 • Wachtwoord/Key: wordt verstrekt via onze support afdeling

Let op: bestanden worden na het uploaden direct automatisch verplaatst, hierdoor zijn ze niet zichtbaar in bijvoorbeeld een SFTP applicatie.

Lees verder: