Deelname status aangeven en Certificaten uploaden in een inschrijving

Bij een inschrijving kun je de deelname status bijhouden en een certificaat uploaden.

In dit artikel:

Deelname status

Certificaat uploaden

Certificaat via API uploaden

FAQ: Een certificaat bevat privacy-gevoelige informatie. Mag ik dit wel in Springest uploaden?

Deelname status

Er zijn 5 alternatieve opties voor de deelname status.

  • Ingeschreven
  • Gestart
  • Afgerond
  • Niet geslaagd
  • No-show
Status aanpassen

Klik op het pennetje

Kies de juiste deelname status en klik op update.

De deelname status wordt automatisch aangepast in de volgende situaties:
Actie in de inschrijving Status
Geaccepteerde inschrijving Ingeschreven
Startdatum is voorbij
Voorwaarde:
- Status was 'ingeschreven'
Gestart
Factuur is geüpload en einddatum is voorbij 
Voorwaarde:
- Status was 'ingeschreven' of 'gestart'
Afgerond
Zodra de einddatum voorbij is 
Voorwaarde:
- Factuur is geüpload
Afgerond
Certificaat is geüpload Afgerond
Annulering Geannuleerd

Certificaat uploaden

Je kunt gemakkelijk het certificaat zelf in onze admin uploaden. 

Onder het kopje certificering kun je het document uploaden.

Als het nog niet mogelijk is om het certificaat toe te voegen zie je onderstaande melding.

Het is dat nog niet duidelijk welk certificaat er geüpload zal worden. Daarom moet er eerst bij het product worden aangegeven welk certificaat er behaald kan worden.

Je kunt een certificering toevoegen per leerproduct in de bewerk pagina van het product.

In het volgende artikel wordt het koppelen van een certificaat aan het product stap voor stap uitgelegd.

Artikel: Producten toevoegen --> onder kopje Certificering

Certificaat via API inzien / uploaden

Het is mogelijk om alle certificaten die geupload zijn in te zien. Daarnaast kunnen losse certificaten maar ook een bundel aan certificaten via ons API certificates endpoint ingeschoten worden. 

Let op: bovenstaande link leidt naar een technische oplossing en vereist de kennis van een ontwikkelaar.

Hiermee kan elk willekeurig moment via een JSON POST bericht een certificaat ingeschoten worden en via GET een certificaat in JSON of XML worden opgevraagd.

Lees ook de introductie over de werking van onze API

Een certificaat bevat privacy-gevoelige informatie. Mag ik dit wel in Springest uploaden?

Ja, je mag het certificaat uploaden. Medewerkers van onze zakelijke klanten zijn hier vooraf door hun werkgever over geïnformeerd. Alleen jij, de medewerker, de HR afdeling van de werkgever, en Springest medewerkers kunnen deze informatie inzien. 

Er is een uitzondering: als het certificaat informatie bevat over specifieke prestaties of behaalde resultaten is vooraf extra toestemming nodig van de cursist. Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder om deze toestemming bij de cursist op te vragen.