%3C%21-- custom style from helpscout --%3E %3C%21-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --%3E

Uniforme annuleringsvoorwaarden via Springest

Wat zijn de Uniforme Annuleringsvoorwaarden?

1. Indien er sprake is van een Inschrijving voor een Product met vastgelegde startdatum geldt na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. In geval van tegenstrijdigheden met de Voorwaarden voor Aanbieders die onderdeel zijn van de Self Service Overeenkomst, of met enige andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Inschrijving, hebben deze voorwaarden voorrang.

2. Gebruiker kan een Inschrijving te allen tijde annuleren en opzeggen. Tot aan 4 weken voor aanvang kan Gebruiker de Inschrijving kosteloos annuleren. In geval van annulering korter dan 4 weken voor aanvang geldt:

  • Bij annuleren tussen 2 en 4 weken voor aanvang: Gebruiker betaalt 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal. Bij opleidingen van 1 studiejaar of langer geldt dat Gebruiker 50% van overeengekomen prijs van het eerste studiejaar betaalt.
  • Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang: Gebruiker betaalt 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal. Bij opleidingen van 1 studiejaar of langer geldt dat Gebruiker 100% van overeengekomen prijs van het eerste studiejaar betaalt.

3. Indien er sprake is van een Inschrijving inzake uitsluitend een (deel)examen of een EVC-traject geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:

  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang is Gebruiker de administratiekosten verschuldigd met een maximum van € 50,-. Bij zogeheten computer based examens bedraagt deze termijn 2 weken voor aanvang.
  • Bij latere annulering is Gebruiker de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. 

Kies voor de Uniforme Annuleringsvoorwaarden op Springest.nl 

Let op: enkel op Springest.nl, niet op de andere platformen. 

Je kunt ervoor kiezen om deze voorwaarden op jouw producten op Springest.nl te laten gelden. Bezoekers kunnen filteren op producten waar deze annuleringsvoorwaarden op van toepassing zijn. 

Je kunt de Uniforme Annuleringsvoorwaarden zelf inschakelen. Dat kunt u doen in de admin, onder 'diensten':

Zakelijke platformen (Springest Go)

Tenzij dit specifiek aanstaat op de diensten pagina de klant, gelden De Uniforme Annuleringsvoorwaarden niet op de zakelijke portalen. Als ze op de pagina van de klant staan, kunt je er niet voor kiezen, dan zijn deze voorwaarden verplicht. Je zet de voorwaarden dan ook niet zelf aan, dat doet Springest.

Vanaf 1 februari 2022 gelden deze voorwaarden voor het BAM platform