Crediteren van incompany leads

Incompany leads die via de Springest incompanyservice worden aangeboden zijn zorgvuldig gescreend en uitgevraagd voordat deze online komen om verkocht te worden. Aangekochte leads worden in principe niet gecrediteerd. Toch komt het nog wel eens voor dat er als opleider klachten zijn over een lead. Dit artikel zal ophelderen in welke gevallen een lead in aanmerking komt om gecrediteerd te worden.

Uitzonderingen

Er zijn situaties waarin Springest incompany leads crediteert. Hieronder vindt u deze uitzonderingen.

  • Wanneer direct na het kopen van de incompany lead blijkt dat de opdracht al vergeven is. Dit kan gebeuren in de dagen tussen onze telefonische screening en het uitzetten van de aanvraag. De aanvraag zal in dit geval dan ook offline gehaald worden. Indien de aanvrager aangeeft bij Springest dat de opleider die zojuist interesse heeft getoond in hun aanvraag niet meer hoeft te reageren, zal Springest direct overgaan tot creditering. 
  • Wanneer er door onbereikbaarheid van de aanvrager geen contact is geweest tussen de opleider en de aanvrager. Het gaat hier om meerdere pogingen, verspreid over meerdere dagen per telefoon én e-mail. Als het de opleider uiteindelijk wel lukt om contact te leggen met de aanvrager maar er wordt gecommuniceerd dat er al een keuze is gemaakt, dan heeft de opleider ook recht op creditering. 
  • Wanneer er zaken zijn veranderd waarop de aanvragende partij geen invloed had. Denk hierbij aan het failliet gaan van het bedrijf, een reorganisatie of het opheffen van een afdeling.
  • Als de verwachte startdatum van de training meer dan een halfjaar later is dan de indicatie die is aangegeven in de lead zelf én de opleider kan aantonen dat hij zich heeft teruggetrokken uit de selectieprocedure. Van belang is ook dat hierbij de reden van terugtrekking wordt aangegeven, bijvoorbeeld omdat de nieuwe startdatum niet past binnen de seizoensgebonden agenda van de opleider. Springest zal dan een nieuwe opleider aandragen die de plaats van de teruggetrokken opleider inneemt.

Belangrijk is dat er altijd kan worden aangetoond dat er sprake is van één van bovenstaande redenen.

Wanneer er geen sprake is van creditering

Uiteraard zijn er ook situaties waarin Springest incompany leads niet crediteert. Deze zijn als volgt:

  • Als de aanvrager geen van de drie door Springest aangedragen opleiders heeft gekozen. Springest vraagt altijd bij de aanvrager uit of er contact is gelegd met andere partijen buiten Springest om. Dit wordt altijd in de aanvraag verwerkt. Als de aanvrager een partij heeft gekozen die zij zelf benaderd hebben dan wordt er niet over gegaan tot creditering. Ook als de aanvrager niet kiest uit één van de drie Springest-opleiders omdat deze niet goed aansluiten bij de leerwensen wordt er niet overgegaan tot creditering. In dit geval is de leerwens niet goed genoeg uitgevraagd of is de aanvrager niet tevreden. 
  • Als de verwachte startdatum van de training minder dan een halfjaar later is dan de indicatie die is aangegeven in de lead zelf én de opleider niet kan aantonen dat hij zich heeft teruggetrokken uit de selectieprocedure.

In aanmerking komen voor creditering

Bij bovengenoemde situaties kunt u als opleider in aanmerking komen voor creditering van de lead. Daarvoor kan een mail gestuurd worden naar incompany-adviseur@springest.nl met daarin:

  • De reden voor het verzoek tot creditering.
  • Een screenshot of mailconversatie waarin een van bovengenoemde uitzonderingen wordt bevestigd door de aanvrager.

Let op

Wanneer een lead in dezelfde maand wordt gecrediteerd als wanneer deze gekocht is, zal deze conversie niet op de factuur terug te vinden zijn. Wanneer een lead gecrediteerd wordt in een andere maand dan waarin de conversie plaatsvond, zal de leadprijs eerst in rekening worden gebracht. Deze wordt vervolgens op de eerst volgende factuur gecorrigeerd.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Bedankt voor uw feedback. Als u nog vragen heeft: stel ze gerust hieronder. Sorry, uw feedback kon niet worden verstuurd. Probeer het later nog eens.