Extra toelichting op velden in product.xsd

Hieronder vindt u een overzicht van alle velden in de product.xsd met een nadere toelichting en voorbeelden.

De 

Veldnaam/elementen Omschrijving Eisen
* Products / Product <Products> is root element van de XML. De onderstaande elementen vormen de structuur voor een product. Elk nieuw product start met het element <Product> 
<ID> Gebruik het ID element om een unieke waarde toe te kennen aan het product. Deze wordt door Springest gebruikt om bestaande producten te updaten.
Als een ID nog niet bestaat in Springest Database wordt een nieuw product aangemaakt. Als een ID niet aanwezig is in de XML, maar wel in de database dan verandert de status van het product naar 'verwijderd'. 
 • Verplicht veld
 • Unieke per product
<Name> Gebruik het Name element om de naam van het product op te geven
 • Verplicht veld
 • Uniek per product
<Description> Gebruik het Description element om een beschrijving op te geven. Maak gebruik van CDATA om HTML opmaak mee te geven.  Leestekens die geaccepteerd worden binnen CDATA: ' " < > &.

De volgende HTML tags zijn toegestaan:  p, b, strong, h2, em, i, ul, ol, li, br. Overige HTML tags worden niet overgenomen.

Hier leest u meer over het gebruik van CDATA in XML.
In ons   voorbeeld ziet u hoe het toepasbaar is voor Springest XML. 
 • Verplicht veld 
 • Ten minste 150 leestekens
<Images> Images is een root element voor afbeeldingen opgebouwd uit een of meerdere ImageUrl elementen
 • Optioneel
<ImageUrl> Gebruik ImageUrl element om een url mee te geven van een afbeelding.  
 • Optioneel
 • URL
 • .png, .gif, any other image format
<VideoEmbed> Gebruik VideoEmbed element om video te plaatsen op het product door middel van een URL
 • Optioneel
 • URL 
 • mp4, Youtube
<Language> Gebruik Language element om de taal op te geven die van toepassing is op het product.
 • Verplicht veld
 • Een alpha 2 code van ISO lijst.
<Price> Gebruik Price element om de prijs (exclusief btw) op te geven van het product.
 • Verplicht veld
 • Decimaal
<VatIncluded>  Gebruik het VatIncluded veld om aan te geven of de prijs van het product Vrijgesteld is van BTW of niet. 
Mogelijk waarden:
 • 'exempt', Prijs op product is vrijgesteld van BTW 
 • 'no', prijs op product is niet vrijgesteld van BTW getoond worden
 • Verplicht veld
 • Waarden: 'exempt' or 'no'
<VatAmount> Gebruik het VatAmount element om het bedrag aan BTW op te geven van de opgegeven prijs onder het Price element.
 • Verplicht
 • Decimaal
<PriceExemptAmount> Gebruik het PriceExemptAmount element om een alternatieve prijs op te geven vrijgesteld van BTW. 
Hiermee is het mogelijk om prijs zowel vrijgesteld als prijs belast met BTW op te geven per product. 
De prijs vrijgesteld van BTW wordt getoond aan gebruikers (werknemers van organisaties) die product vrijgesteld van BTW kunnen afnemen. 
 • Optioneel
 • Decimaal
<PricePeriod> Gebruik het PricePeriod veld om aan te geven over welke periode de prijs getoond wordt.
Mogelijke waarden: 
 • 'monthly', opgegeven prijs is per maand
 • 'yearly', opgegeven prijs is per jaar
 • 'all', opgegeven prijs geldt voor de totale duur van de opleiding
 • Verplicht
 • Waarden: 'monthly' 'yearly', 'all'
<PriceAgreement> Gebruik het PriceAgreement element om aan te geven of er in overleg afspraken gemaakt kunnen worden over prijs. Enkel van toepassing op Incompany/maatwerk producten.
Waarde: 
 • true
 • false
 • Verplicht
 • Boolean
* <AdditionalCosts> Gebruik <AdditionalCosts> als root element om extra kosten te specificeren.
Lees ook:  Extra informatie over Prijs en Kosten in XML
 • Optioneel
<AdditionalCost> Gebruik AdditionalCost element om een of meerdere kosten op te geven.
 • Optioneel
<Type> Gebruik type element om het type kosten op te geven. Mogelijke 
 • waarden: 
  • "examination"
  • "excursions"
  • "lunch"
  • "dinner"
  • "registration fee"
  • "study material
  • "visa/permit"
  • "coaching"
  • "accommodation"
  • "arrangement"
  • "second accomodation"
Price Gebruik Price element om de prijs van de koste op te geven.
 • Decimaal
VatIncluded Gebruik het VatIncluded veld om aan te geven of de prijs van de koste Vrijgesteld is van BTW of niet. 
Mogelijk waarden:
 • 'exempt', Prijs van de koste is vrijgesteld van BTW 
 • 'no', prijs van de koste is niet vrijgesteld van BTW getoond worden
 • Waarden: 'exempt', 'no'
<VatAmount> Gebruik het VatAmount element om het bedrag aan BTW op te geven van de opgegeven prijs onder het Price element.
 • Decimaal
<PriceExemptAmount>
Gebruik het PriceExemptAmount element om een alternatieve bedrag voor de koste op te geven vrijgesteld van BTW. 
 • Decimaal
<VATExemptAmount> Gebruik het VATExemptAmount element om het BTW bedrag op te geven voor het opgegeven bedrag vrijgesteld van BTW. Sommige product met laag BTW moeten wel opgeteld worden in de totale prijs die is vrijgesteld van BTW.
 • Decimaal
<Mandatory> Gebruik het Mandatory element om aan te geven of de koste verplicht is of optioneel. 
 • Verplicht
 • boolean 
  • true
  • false
PriceComplete Gebruik het PriceComplete element om aan te geven of alle verplichte kosten zijn opgegeven. 
 • Verplicht
 • boolean
  • true
  • false
PriceInfo Gebruik het PriceInfo element om extra informatie mee te geven omtrent de prijs. 
 • Optioneel
Trainers Gebruik het Trainer element om trainers automatisch te koppelen aan een product
 • Email van trainer
 • Trainer heeft een trainer profiel op Springest
CourseType Gebruik het CourseType element om aan te geven wat het de vorm is van het product. 
 • Verplicht
 • Mogelijke waarden:
  • 'course', 'cursus'
  • 'education program', 'opleiding'
  • 'seminar',
  • 'training'
  • 'workshop'
  • 'video'
  • 'evenement'
  • 'book'
Duration Gebruik het Duration element om de totale lesduur van het product op te geven. 
 • Double
 • Verplicht
DurationUnit Gebruik het DurationUnit element om de eenheid van de duur op te geven. 
 • Verplicht
 • Mogelijke waarden:
  • 'minutes'
  • 'hours'
  • 'days'
  • 'weeks'
  • 'months'
  • 'years'
DurationAgreement Gebruik het DurationAgreement element om aan te geven of er in overleg afspraken gemaakt kunnen worden over de duur. Enkel van toepassing op 
Incompany/maatwerk producten.

 • Verplicht
 • Boolean.
Runtime Gebruik het Runtime element om extra informatie mee te geven over de doorlooptijd van de training. 
Voorbeeld: "De opleiding bestaat uit 4 cursusavonden verspreidt over 2 maanden"
 • Optioneel
 • Vrij tekstveld
Completion  Gebruik het Completion element om extra informatie mee te geven over de afronding van het product.
Voorbeeld: "Diploma", "Certificaat"
 • Optioneel
 • Vrij tekstveld
MaxParticipants Gebruik het MaxParticipants element om het max aantal deelnemers op te geven voor het product.   
 • Alleen verplicht voor open inschrijving
ParticipantsAgreement Gebruik het ParticipantsAgreement element om aan te geven of er in overleg afspraken gemaakt kunnen worden over het aantal deelnemers. Enkel van toepassing op Incompany/maatwerk producten.
 • Verplicht 
 • Boolean
WebAddress Gebruik het WebAddress element om de webpagina op te geven van het product aan de hand van een URL.
 • AnyURI
PdfBrochure Gebruik het PdfBrochure element om een Brochure te koppelen aan het product. 
 • pdf URL
ContactPerson Gebruik het ContactPerson element om een contactpersoon op te geven 
ProductType  Gebruik het ProductType element om op te geven wat het type product is. 
 • 'open', Open inschrijving
 • 'home', Thuisstudie
 • 'in-company', incompany/maatwerk
 • elearning
 • 'book'
 • 'evenement'
 • 'learning-bite' 
 • 'group', een product specifiek voor groepsinschrijving bij bestaande klanten. Voor dit type product moet een specifiek domein op worden gegeven onder het veld AllowedSites
 • Verplicht
 • Mogelijke waarden:
  • 'open'
  • 'home'
  • 'in-company'
  • elearning
  • 'book'
  • 'evenement'
  • 'learning-bite' 
*AllowedSites Gebruik AllowedSites als root element om de sites op te geven waar het product gepubliceerd moet worden. Enkel gebruiken voor 'group' producten.
Go Gebruik Go element om de site te specificeren waar het product (met product type 'group') gepubliceerd moeten worden
 • Optioneel
 • Mogelijke waarden:
  • stork
  • aegon
  • alliander
  • vattenfall_nl
  • het_cak
  • etc.
* Regions Gebruik <Regions> als root element om Regio's te specificeren. Voor meer context:  Invoeren van regio's, startdata en plaatsen
Region Gebruik Region element om een of meerdere regio's op te geven.
Country
 • NL
Name

Mogelijke waarden:

 • AlkmaarAlmere / Lelystad
 • Alphen aan den Rijn
 • Amersfoort
 • Amsterdam
 • Apeldoorn
 • Arnhem
 • Assen
 • Breda
 • Delft
 • Den Haag
 • Deventer
 • Dordrecht
 • Drachten
 • Ede
 • Eindhoven
 • Emmen
 • Enschede
 • Gouda
 • Groningen
 • Haarlem
 • Haarlemmermeer
 • Heerenveen
 • Hilversum
 • Leeuwarden
 • Leiden
 • Maastricht
 • Middelburg
 • Nijmegen
 • Roermond
 • Rotterdam
 • 's Hertogenbosch
 • Terneuzen
 • Tilburg
 • Utrecht
 • Veenendaal
 • Venlo
 • Westland
 • Zaanstad
 • Zoetermeer
 • Zwolle
Level Gebruik het Level element om het niveau mee te geven. 
 • Optioneel
CrohoID Gebruik het CrohoID element om ID op te geven volgens het keurmerk. Lees ook:  https://www.springest.nl/keurmerken/croho

 • Optioneel
CreboID Gebruik het CrohoID element om ID op te geven volgens het keurmerk. Lees ook:  https://www.springest.nl/keurmerken/crebo
 • Optioneel
* PriceDiscounts Enkel voor producten die aan Go sites gekoppeld worden. Neem contact op met datasupport@springest.com als u verschillende kortingen hanteert. 

* PePoints Neem contact op met datasupport@springest.com als u PE punten wilt toekennen aan uw producten
Moments 
*StartingDatePlaces, StartingDatePlace, Schedule Gebruik <StartingDatePlaces> als root element om een of meerdere StartingDatePlace elementen te specificeren. Gebruik Schedule om per  StartingDatePlace element  een rooster mee te geven. Voor meer context:
ID Gebruik ID element om een uniek ID mee te geven per StartingDatePlace element. 
 • Vrij tekstveld
Startdate Gebruik Startdate element om de startdatum van product op te geven.
 • yyyy-mm-dd
Enddate Gebruik Enddate element om de einddatum van product op te geven.
 • yyyy-mm-dd
Place Gebruik Place element om de locatie/plaats op te geven
 • Vrij tekst veld
StartdateIsMonthOnly
Gebruik StartdateIsMonthOnly element om aan te geven dat de startdatum een maand betreft
 • boolean
EnddateIsMonthOnly
Gebruik EnddateIsMonthOnly element om aan te geven dat de startdatum een maand betreft
 • boolean
StartGuaranteed
Gebruik StartGuaranteed element om aan te geven dat de startdatum gegarandeerd plaats vindt. 
 • boolean
* Schedule / Courseday Gebruik Schedule om per StartingDatePlace element  een rooster mee te geven met een of meerdere Courseday elementen. 
ID Gebruik ID element om een uniek ID mee te geven per CourseDay element. 
 • Vrij tekstveld
Date Gebruik Date element om aan te geven op welke dag het product plaatsvind. 
 • yyyy-mm-dd
Place Gebruik Place element om de locatie/plaats op te geven
 • Vrij tekstveld
Name Gebruik Name element om een naam aan de dag te geven. Voorbeeld: 'Lesdag 1: Introductie'
 • Vrij tekstveld
Starttime Gebruik Starttime element om de starttijd op te geven van dag. 
 • hh:mm
Endtime Gebruik Endtime element om de Eindtijd op te geven van dag. 
 • hh:mm

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op