Wijzigingen Algemene Voorwaarden tweede kwartaal 2017

Springest is altijd in ontwikkeling. We proberen continu de ervaring van gebruikers en opleiders te verbeteren. Daarom gelden vanaf 19 mei 2017 voor aanbieders aangepaste Algemene Voorwaarden, die deel uitmaken van de Self Service Overeenkomst. Aanbieders zijn hier op 19 april 2017 over op de hoogte gesteld via email. De gewijzigde Algemene Voorwaarden kunt u  hier inzien. Dit artikel legt de wijzigingen in de voorwaarden uit.

Adreswijziging

Springest is verhuisd! Wij zijn blij te zijn verhuisd naar een nieuw kantoor op de Van Diemenstraat 192, 1013 CP Amsterdam. Daarom is ons adres aangepast in de Algemene Voorwaarden.

Artikel 5.3

Artikel 5.3 is uitgebreid:

5.3. De Aanbieder dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Aanbiederpagina en zal zich opstellen en gedragen als een zorgvuldige en verantwoordelijke Aanbieder. Als ongeoorloofd gebruik zal in elk geval aangemerkt worden - maar niet beperkt tot - het doorverwijzen naar de website van de Aanbieder, dan wel het verstrekken van enige andere contactgegevens, zowel in het Productaanbod als op de Aanbiederpagina. 

Dit is een aanvulling op wat er al in dit artikel stond over het gebruik van de Aanbiederpagina. Door de bepaling explicieter te maken, wil Springest extra duidelijkheid bieden over het gebruik van de Aanbiederpagina. Daarmee is het duidelijk voor bezoekers hoe zij Springest kunnen gebruiken om in contact te komen met aanbieders, wat de service is die Springest aanbiedt.

Artikel 5.8

Artikel 5.8 is toegevoegd aan de Algemene Voorwaarden:

5.8 Aanbieder is vrij om de prijzen, zowel in het Productaanbod als op de Aanbiederpagina, te bepalen. De maximumprijs van het aangeboden Product mag in ieder geval niet hoger zijn dan de maximumprijs van het aangeboden Product op de eigen website van de Aanbieder gedurende de periode dat het Product wordt aangeboden op het Platform.

Deze voorwaarde gold al, en is nu explicieter gemaakt met artikel 5.8. Voorop staat dat u als aanbieder zelf de prijs van uw producten bepaalt. De enige voorwaarde die Springest stelt is dat de prijs van een product op uw website niet lager is dan de prijs waarvoor u het product op Springest aanbiedt. Dit om de communicatie naar bezoekers zo transparant en duidelijk mogelijk te maken. Daarnaast wil Springest de goede relatie tussen Springest en aanbieders waarborgen.

Artikel 17.5

Artikel 17.5 is toegevoegd aan de Algemene Voorwaarden:

17.5 Springest blijft gerechtigd om alle Content en het Intellectueel Eigendom die de Aanbieder op het Platform heeft geplaatst te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst, zoals bepaald in artikel 13.3. Springest is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Aanbieder te verstrekken en/of te converteren.

Ook na het beëindigen van de overeenkomst tussen Springest en de aanbieder wil Springest nog wel de ervaringen van gebruikers met producten van de Aanbieder kunnen blijven publiceren. Deze ervaringen behoren tot de eigen content van Springest. Daarbij willen we graag het logo tonen van de aanbieder waarop de ervaringen betrekking hebben. Om deze reden is bepaling 17.5 toegevoegd. Dit ter verbetering van de gebruikerservaring van Springest.